Projecte

Transició energètica

El canvi de model energètic, cap a una sostenibilitat i protecció major del medi ambient, representa una aspiració col·lectiva europea d’enorme envergadura, i planteja un canvi radical a l’esquema tradicional de generació d’energia elèctrica, apostant fortament per la generació renovable d’origen fotovoltaic i eòlic, fonts d’energia neta i barata, però no gestionables per la seva pròpia naturalesa.

flexibilitat

La impossibilitat de modificar aquesta producció renovable segons les necessitats instantànies de la demanda o la xarxa elèctrica ha obligat a buscar alternatives per a garantir l’equilibri entre la generació i la demanda.

Gestió de la demanda

La gestió activa de la demanda s’entén com l’habilitat de canviar el perfil de consum segons les necessitats de la xarxa, i, en principi, representa una eina que pot aportar flexibilitat i fermesa al sistema elèctric, situant a més al consumidor en una posició protagonista, donant-li un paper més actiu i implicat en el canvi de model.

 

Agrienergia

Agrienergia, com a empresa comercialitzadora d’electricitat 100% renovable des de fa més de 125 anys, conscienciats i motivats amb la responsabilitat col·lectiva assumida amb la Transició Energètica, volem col·laborar en la posada en marxa més eficient dels nous vectors associats al canvi de model energètic, com per exemple la gestió activa de la demanda, aportant el nostre coneixement del funcionament del mercat elèctric, així com la nostra experiència i capacitat d’interlocució amb determinats consumidors d’energia elèctrica amb potencial per a aportar flexibilitat al sistema.
 

Fons Europeus

Per aquest motiu, i gràcies al finançament rebut des de la Unió Europea, dins del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” (PRTR) del Govern d’Espanya (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme), gestionat a Catalunya a través del programa “Activa Startups” d’impuls a la innovació per a PIMES, hem posat en marxa el projecte pilot d’innovació i transformació digital GADA2023, amb la motivació de testar el funcionament de la gestió activa de la demanda, amb dades i consums elèctrics reals, per a conèixer la seva eficiència, barreres i claus com a eina de flexibilitat i fermesa per al sistema.

gestió activa de la demanda

 

En definitiva, l’objectiu de GADA2023 és validar la viabilitat tècnica i econòmica de la possible participació en mercats de flexibilitat dels primers clients d’Agrienergia seleccionats per al projecte pilot, verificant que la gestió activa de la demanda pot aportar un benefici quantificable i directe al Sistema Elèctric i al consumidor, així com també al medi ambient i al conjunt de la societat.

 

GADA 2023

viu el projecte

09/11/22

KICK OFF GADA 2023

Des de l’any 2020 a Agrienergia tenim la inquietud d’entendre i provar l’eficiència de la gestió agregada de la demanda, com un servei energètic més amb el qual aportar valor als nostres clients, a més de col·laborar amb la implantació més realista i eficient de la Transició Energètica, un dels objectius ja incorporats a la nostra visió estratègica.

Després del treball de plantejament del projecte pilot, disseny, cerca de solucions tecnològiques, i sol·licitud de fons Next Generation, el 14 de novembre de 2022, iniciem el nostre projecte GADA2023 amb una trobada dels equips que, per part de Agrienergia i del partner tecnològic inicialment seleccionat, col·laboraríem en la gestió, anàlisi, resolució de problemes i elaboració de conclusions del projecte.

Acordem els objectius, calendari, procediments de treball i beneficis que el projecte hauria d’aportar als clients que volguessin involucrar-se.

16/11/22

PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE

El 16 de novembre de 2022 vam participar a Madrid a l’acte organitzat per Entra Agregació i Flexibilitat (http://entra-coalicion.com/) per a presentar el Full de ruta de la Flexibilitat de la Demanda a Espanya, al qual van acudir algunes de les empreses i organismes més rellevants del sector http://entra-coalicion.com/entra-agregacion-y-flexibilidad-posiciona-la-flexibilidad-de-la-demanda-como-un-elemento-clave-para-la-seguridad-del-sistema-energetico-espanol.

A la part final, en la qual es van presentar les experiències que s’estan posant en marxa a Espanya, vam participar com a ponents, presentant el nostre projecte pilot de gestió activa de la demanda GADA 2023, que validarà la viabilitat tècnica i econòmica de la gestió agregada de la demanda com a eina de flexibilitat i fermesa al sistema elèctric.

2/12/22

FIRMA DE L'ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB BAMBOO ENERGY

Una vegada coneguda la concessió dels fons europeus per a la realització de GADA2023, fons Next Generation gestionats a través del PRTR del Govern d’Espanya, amb la col·laboració a Catalunya de ACCIÓ (Agència pública catalana per a la competitivitat de les empreses, adscrita al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat), vam procedir a la signatura de l’acord de col·laboració amb Bamboo Energy (https://bambooenergy.tech/és), el parter tecnològic que seleccionem per a GADA2023. Bamboo és una start up que ha desenvolupat la plataforma digital que permet el necessari tractament massiu de dades, amb algorismes de data science per a realitzar previsions de consums elèctric, previsió de flexibilitat i necessitats del mercat, base tecnològica indispensable per a GADA2023. Bamboo és una start up que ha desenvolupat la plataforma digital que permet un tractament massiu de dades, amb algorismes de data science per a realitzar previsions de consums elèctrics, previsió de flexibilitat i necessitats del mercat.

16/01/23

SELECCIÓ DE CONSUMIDORS FLEXIBLES PARTICIPANTS A GADA2023

Al llarg del desembre 2022 i gener 2023 es van mantenir les reunions prèvies explicatives amb diverses empreses que en principi semblaven adequades per a participar com a consumidors flexibles a GADA2023.
Es van valorar les diferents opcions i finalment es van triar les tres empreses que presentaven millors opcions per la flexibilitat energètica del seu consum, l’estructura del seu procés industrial i el nivell de monitorizació de la seva maquinària.
Les tres empreses triades van ser Cronofrío, empresa de logística i emmagatzematge d’aliments refrigerats, Farinera Coromina, fàbrica de farines ecològiques, i Nutrex, fàbrica de pinsos per alimentació animal.

22/03/23

GADA2023 ES PRESENTA A GENERA

En el marc de l’acte organitzat conjuntament per ENTRA agregació i flexibilitat (http://entra-coalicion.com/) i l’Associació d’Empreses d’Eficiència Energètica, A3E (https://www.asociacion3e.org/) a la Fira Internacional d’Energia i Medi ambient GENERA, celebrada a Madrid del 21 al 23 de febrer, vam ser convidats a presentar el nostre projecte pilot GADA2023, com un exemple real de l’interès de les empreses espanyoles per posar en marxa la flexibilitat des del costat de la demanda de la manera més eficient i àgil possible.

Vam explicar la motivació que ens va portar a plantejar aquest projecte, els objectius, resultats esperats i l’estat d’avanç actual, fent esment al suport econòmic rebut des de la Unió Europea, a través dels fons NextGenerationEU i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) posat en marxa pel Govern d’Espanya.
L’exposició va ser acollida amb gran interès davant un públic de més de 100 persones especialistes i professionals del sector de l’energia, presents a la sala.

19/04/23

GADA2023 ES PRESENTA AL COL·LEGI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA

L’interès per la flexibilitat de la demanda en àmbits tècnics augmenta cada dia. Mostra d’això és la jornada organitzada pel Col·legi d’Enginyers Industrials Superiors de Catalunya, demarcació de Girona, sota el títol “La flexibilitat com a clau per la sostenibilitat econòmica i mediambiental”.

Vam ser convidats a participar com a exemple pràctic del treball que ja s’està fent des del sector, concretament a la província de Girona, per fer realitat l’aportació de flexibilitat al sistema des de la demanda.

Vam explicar el nostre projecte pilot, GADA2023, els seus objectius, reptes, barreres, el finançament obtingut dels fons Next Generation a través del PRTR, els beneficis que esperem aconseguir, i l’estat actual.

Va resultar especialment interessant compartir el projecte en un entorn tan especialitzat, que ens va permetre profunditzar en aspectes més tècnics i concrets a través de les preguntes que planteja l’audiència.

Agraïm al Col·legi d’Enginyers i a la resta de ponents, Cristina Corchero per Bamboo Energy, i Alicia Carrasco per Entra Agregació i Flexibilitat, l’oportunitat que ens han brindat de compartir la nostra experiència donant difusió a GADA2023.

24/04/23

ENTRA, ENS ENTREVISTA PEL PROJECTE GADA

El 24 d’abril la nostra Directora de Comercialització d’Energia i Nous Negocis Elèctrics d’Agrienergia, María José García Cuevas, va ser entrevistada per ENTRA per parlar sobre l’innovador Projecte GADA, que l’empresa esta duent a terme dins el marc d’AgrienergiaLabs.

En aquesta entrevista vam poder explicar amb detall el projecte que s’està duent a terme i on també participa Bamboo Energy. També vam explicar els principals reptes, els resultats que s’esperen amb aquest projecte pilot i també una petita visió de futur.

Podeu conèixer més sobre l’entrevista d’ENTRA a l’enllaç de la nostra pàgina web www.agrienergia.com/entrevista_entra

15/05/23

ANÀLISI DEL MODEL DE NEGOCI DE LA FLEXIBILITAT DE LA DEMANDA

Un dels objectius del projecte GADA és entendre el model de negoci que pot venir associat a la flexibilitat del costat de la demanda, sota el principi que aquesta nova font d’equilibri oferta-demanda perquè el sistema elèctric no generi sobrecostos per al propi sistema, a més de generar un senyal econòmic positiu als agents que han de sentir-se incentivats a participar: consumidors, agregadores i proveïdors tecnològics.

Per a això hem començat a analitzar i valorar les diferents necessitats del model de flexibilitat de la demanda, els costos associats, les fonts de benefici i les estratègies per a maximitzar la rendibilitat del model de manera neutra per al sistema en termes econòmics.

El 15 de maig vam mantenir la primera reunió de l’equip de Agrienergia, plantejada com un brainstorming intern a partir de les primeres lliçons apreses amb GADA i la nostra pròpia experiència sectorial.

Al llarg del projecte anirem confirmant i completant aquest primer acostament al model de negoci associat a la demanda com a eina de flexibilitat.
 

06/23

INSTAL·LACIÓ DE DISPOSITIUS I INTEGRACIÓ AMB LA PLATAFORMA

Durant el mes de juny, es va dur a terme la instal·lació dels dispositius hardware a les diverses empreses que participen en el projecte. Al mateix temps, el nostre soci tecnològic, Bamboo, va desenvolupar la integració amb la plataforma i l’enllaç amb els dispositius.

Des de finals de juny, la plataforma ja està en funcionament i rep dades dels processos productius dels diferents participants, segregant del consum elèctric total el consum de cada un dels processos.

Gràcies a aquesta segregació, les empreses participants poden rebre recomanacions per optimitzar el consum i beneficiar-se de millors preus en funció de les hores, així com simular els avantatges que podrien obtenir gràcies a aquests processos flexibles en els mercats de flexibilitat corresponents.

03/07/23

POSADA EN MARXA DE LA PLATAFORMA

La primera setmana de juliol es va posar en marxa la plataforma proporcionada pel nostre Partner Tecnològic Bamboo Energy Platform.

Aquesta plataforma monitoritza de manera segregada els consums dels participants. És a dir, les tres empreses que participen al projecte poden veure de la totalitat del consum elèctric quina part correspon a cada un dels seus processos.

A partir d’aquestes dades i la informació dels mercats corresponents, la plataforma proposa activacions de flexibilitat o moviment de consums per tal d’aprofitar el millor preu horari de l’electricitat.  

L’objectiu d’aquest moviment de consums és doble: en primer lloc, aporta un estalvi directe en factura als participants, ja que els permet aprofitar tarifes horàries més favorables; en segon lloc, té un impacte mediambiental positiu, ja que possibilita la modulació del volum de consum de les empreses per tal d’ajustar-lo a l’oferta, afavorint així l’ús de les energies renovables que no poden ajustar la seva producció, com és el cas de l’energia solar o l’eòlica. Aquesta iniciativa contribueix, per tant, a fomentar l’ús de fonts d’energia més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

31/07/23

SEGUIMENT DE RESULTATS

Al llarg del mes de juliol hem anant seguint els resultats de la monitorització i la gestió activa  dels diferents consums seleccionats dels tres clients participants a GADA, valorant les recomanacions fetes des de la plataforma, les activacions que anaven fent els clients, i els càlculs de beneficis potencials que es podrien haver obtingut participant en els actuals mercats de balanç.

Amb les dades recopilades l’equip d’Agrienergia vam treballar el seu enteniment i anàlisi, amb l’objectiu de valorar el nivell d’assoliment dels resultats planificats des de l’inici del projecte.

Amb aquest material vam reunir les evidències de justificació de l’execució del projecte, molt centrats en la elaboració final d’unes conclusions dirigides a la valoració dels resultats obtinguts, en relació amb els resultats esperats, als tres àmbits plantejats des de l’inici: els clients participants, Agrienergia i el propi Sistema Elèctric, àrees a les que aspiràvem aportar beneficis i coneixements amb l’execució de GADA.

21/12/22

KICK OFF GADA 2023

🚀Jornada de treball per Iniciar el nostre projecte #GADA sobre flexibilitat i agregació de la demanda amb 🧑‍💻l’assessorament i l’experiència de @bambooenergy #kickoff#energia #energy #flexibility #demanda #agregación#TransicionEnergetica

21/12/22

KICK OFF GADA 2023

🚀Jornada de treball per Iniciar el nostre projecte #GADA sobre flexibilitat i agregació de la demanda amb 🧑‍💻l’assessorament i l’experiència de @bambooenergy #kickoff#energia #energy #flexibility #demanda #agregación#TransicionEnergetica

 

tit

Agrienergia, com empresa comercialitzadora d’electricitat 100% renovable des de fa més de 125 anys, conscienciats i motivats amb la responsabilitat col·lectiva assumida amb la Transició Energètica, volem col·laborar en la posada en marxa més eficient de nous vectors associats al canvi de model energètic, com ara la gestió activa de la demanda, aportant el nostre coneixement del funcionament del mercat elèctric, així com la nostra relació e interlocució amb consumidors d’energia elèctrica amb potencial per aportar flexibilitat al sistema.

 

tit

Per aquest motiu, i gràcies al fiançament rebut des de la Unió Europea, dins el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (PRTR) del Govern d’Espanya (Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme), gestionat a Catalunya mitjançant el programa “Activa Startups”, d’impuls a la innovació per a PYMES, hem posat en marxa el projecte pilot d’innovació i transformació digital GADA 2023, amb la motivació de testar el funcionament de la gestió activa de la demanda, amb dades i consums elèctrics reals, per a conèixer la seva eficiència, barreres i claus com a eina de flexibilitat i fermesa.

 

tit

En definitiva, l’objectiu de GADA 2023 és validar la viabilitat tècnica i econòmica de la possible participació en mercats de flexibilitat dels primers clients d’Agrienergia seleccionats pel projecte pilot, verificant que la gestió activa de la demanada pot aportar un benefici quantificable i directe al Sistema Elèctric i al consumidor, així com també al medi ambient i al conjunt de la societat.

 

Més informació:

Pla Gas 10

Un pla pensat per a llars que disposin calefacció elèctrica i requereixin un consum menor de gas.  

Per a qui?

3.1 Per si vols garantir-te energia elèctrica 100% renovable i km0 totes les hores de cada dia de l’any, i tens una potència contractada de fins a 15Kw. 

preus

Part fixe

2,503€ al mes
  •  

Part variable

0,097€/kWh
  •  

Preus amb costos regulats del sistema elèctric inclosos, impostos no inclosos. Preus vàlids fins al 29 de setembre de 2021.  

t'agrada aquest pla?

Més informació:

Pla Gas 10+

Un pla pensat per a llars que disposin de calefacció amb subministrament de gas.

Per a qui?

3.2 Per si vols garantir-te energia elèctrica 100% renovable i km0 totes les hores de cada dia de l’any, i tens una potència contractada de més de 10kw i fins a 15Kw. 

preus

Part fixe

5,514 €/mes
  •  

Part variable

0,092 €/kWh
  •  

Preus amb costos regulats del sistema elèctric inclosos, impostos no inclosos. 

Avantatges

Et garantim que tota l’energia que rebràs té certificació d’origen de fonts 100% renovables

Produim energia propera oferint un servei personalitzat

Pots contractar digitalment i fer canvis mitjançant un espai virtual privat a la nostra web.

Periodicament rebràs uns informes d’assessorament energètic que elaborem especialment per a tu des d’Agrienergia Digital

t'agrada aquesta tarifa?

Més informació:

Pla Gas Industrial

La millor opció per a negocis i empreses que requereixin un subministrament de gas més elevat. 

Part fixe

0,05 €/kWh
  •  

Part variable

Preu variable segons mercat
  •  

Avantatges

Aprofitar tota l’energia que produeixi la teva instal·lació fotovoltaica

Facturació electrònica minimitzant l’impacte mediambiental

Comptes amb el nostre suport i assessorament energètic personalitzat

t'agrada aquest pla?

Més informació:

Gestió integral d'autoconsum compartit

Gestionem el teu autoconsum compartit entre subministraments d’un mateix titular o entre diferents titulars que estiguin situats a menys de 500 metres de distància entre ells. 

Per a qui?

Per si vols rendibilitzar la teva instal·lació d’autoconsum sense complicacions. Nosaltres et fem el seguiment i control de l’eficiència de la teva llar i la producció d’energia.

Preu del servei

3 €/mes
  •  

Avantatges

Aprofitar tota l’energia que produeixi la teva instal·lació fotovoltaica

T’oferim una oficina virtual on podràs monitoritzar la teva producció d’energia, alarmes i avisos a través de la T’informarem vía correu electrònic de les millores d’eficiència i rendiment de la teva instal·lació a més de contactar-te si observem qualsevol possible avaria. Podràs monitoritzar-ho tot a través de la nostra oficina virtual. 

Comptes amb el nostre suport i assessorament energètic personalitzat

t'agrada aquesta tarifa?

Altres serveis

Potser estàs interessat en altres plans o serveis

Telèfon: 900 727 272 - 972 580 058
Correu electrònic: oficina@agrienergia.com
Atenció al Públic:
Avinguda Països Catalans, 140, 17820 Banyoles, Girona
DLL-DJ 09:30 - 13:30, 15:00 - 17:00 DV 09:30 - 15:00
Seu Social: C/Girona, 155, 17820 Banyoles, Girona

IMPULSEM L'ENERGIA

Subscriu-te a la nostra Newsletter

© Tots els drets reservats 2020