Passa't a

Agrienergia Gas

i et regalem un

de la llum

fins al 2022*

PROMOCIÓ: PASSA'T A AGRIENERGIA GAS

CLÀUSULA 1 - EMPRESA ORGANITZADORA

AGRIENERGIA, S.A., amb domicili social al Carrer Girona, 155, 17820 BANYOLES, amb CIF A17000837 (en endavant AGRIENERGIA), organitza en les dates indicades a continuació, la promoció “Passa’t a Agrienergia Gas” (en endavant “la promoció”) d’acord amb els requisits que es descriuen en aquestes bases.

CLÀUSULA 2 – OBJECTIUS I CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ

El objectiu de la promoció és incentivar als clients d’electricitat d’AGRIENERGIA a contractar el subministrament de gas natural amb la mateixa AGRIENERGIA, mitjançant l’aplicació d’un descompte, especificat més endavant, en el subministrament d’electricitat contractat amb  AGRIENERGIA , i corresponent a l’adreça del nou contracte de subministrament de gas natural.

El termini de participació es comprèn entre els dies 1 d’octubre i 31 de desembre del 2021, ambdós inclosos.

Condicions per a participar:  

 • Ser titular d’un punt de subministrament d’energia elèctrica amb potència contractada inferior a 15KW.
 • Ser client d’electricitat d’AGRIENERGIA,S.A.
 • Rebre ja la factura d’AGRIENERGIA, S.A. només en format electrònic o activar-la a dins del termini de la promoció.
 • Renunciar a la factura física, rebuda en paper, amb permanència d’un any
 • Realitzar el pagament de les factures pel subministrament elèctric contractat amb AGRIENERGIA mitjançant domiciliació bancària
 • No tenir cap deute vigent amb AGRIENERGIA

. Contractar amb AGRIENERGIA el subministrament de gas natural del punt corresponent a l’adreça de subministrament d’energia elèctrica ja contractat amb AGRIENERGIA, amb permanència d’un any, factura rebuda electrònicament i domiciliació bancària pel pagament de les factures.

La promoció s’aplicarà als primers dos-cents (200) clients que contractin el subministrament de gas natural amb AGRIENERGIA.

Els treballadors del Grup AGRIENERGIA no poden participar en la promoció.

CLÀUSULA 3 – PROMOCIÓ I CANAL DE PARTICIPACIÓ

La promoció consistirà en un descompte directe del 25% en el terme d’energia elèctrica, aplicat, dins el termini de participació establert, als consums elèctrics des del dia 1 del mes de contractació del gas natural, fins als consums elèctrics de 31 de desembre de 2021.

Per a participar a la promoció s’haurà d’accedir a la web www.agrienergiagas.com, omplir les dades requerides del titular dels subministraments d’electricitat i de gas natural, i acceptar les condicions de la promoció.

CLÀUSULA 4 - PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Seguint les directrius de la normativa vigent de protecció de dades personals AGRIENERGIA, S.A. informa, i els participants hauran d’acceptar, que les dades personals que es facilitin seran tractades per AGRIENERGIA, S.A amb la finalitat de complir amb les termes de la promoció. Aquestes dades no seran cedides a tercers ni utilitzades per a l’elaboració de perfils ni presa automàtica de decisions. Les dades personals seran guardades seguint la legislació vigent.

AGRIENERGIA informa que els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat , cancel·lació i oposició sobre les dades personals tractades així com contactar amb el Delegat de Protecció de Dades personals, adreçant-se a AGRIENERGIA, S.A. Carrer Girona, 155, 17820 de Banyoles, o per mail a informaticaae@agrienergia.com sempre presentant el DNI de la persona interessada. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016).

CLÀUSULA 5. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT
 1.   El fet de participar en la promoció implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
 2.   AGRIENERGIA es reserva el dret a modificar les Bases de la promoció, parcial o totalment en qualsevol moment. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament comunicada a la pàgina Web d’AGRIENERGIA.
 3.   AGRIENERGIA es reserva el dret d’excloure de la participació en la promoció a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L’exclusió d’un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
 4.   Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en la promoció.
 5.   AGRIENERGIA queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis participants en la promoció.
CLÀUSULA 6. – LLEI APLICABLE - CONTROVÈRSIA

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb la promoció ha d’enviar-se per escrit a AGRIENERGIA, S.A., a l’atenció del Departament de Màrqueting i Comunicació d’AGRIENERGIA, a la següent direcció: Avinguda Països Catalans, 140, 17820 Banyoles, abans dels (7) dies posteriors a la data límit de participació en la promoció. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Jutjats i Tribunals Espanyols.

Més Plans

Potser estàs interessat en altres plans o serveis

Telèfon: 900 727 272 - 972 580 058
Correu electrònic: oficina@agrienergia.com
Avinguda Països Catalans, 140, 17820 Banyoles, Girona
DLL-DJ 08:30 - 13:30, 15:00 - 17:00 DV 8:30 - 15:00

IMPULSEM L'ENERGIA

Subscriu-te a la nostra Newsletter

© Tots els drets reservats 2020